Home »
»

Renovatie 135 woningen Mijande Wonen Vroomshoop Boost® concept Plegt-Vos

MarktWonen, Renovatie,
Omvang135 woningen
OpdrachtgeverMijande Wonen
AannemerPlegt-Vos Oost
InstallateurWesselink Buunk BV
OpleveringQ2 2019

Renovatie 135 woningen Mijande Wonen Vroomshoop Boost® concept Plegt-Vos

In Vroomshoop zijn 135 woningen uit de jaren 60 gerenoveerd in opdracht van Mijande Wonen. In dit project is het Boost® concept van Plegt-Vos toegepast waar ClimaRad BV onderdeel van is. Het is een concept voor duurzame woningverbetering naar label A/Nul op de Meter. Voor de bewoners levert dit een gezonde en comfortabele woning op met een lagere energierekening, dus meer woongenot. Het is een totaaloplossing waarbij de woning na slechts enkele dagen volledig woonklaar wordt afgeleverd aan de bewoner.

In november 2016 is gestart met de Nul op de Meter upgrade van vier woningen aan de Rembrandtstraat in Vriezenveen. Het ging om de eerste vier eengezinswoningen in Twente die door woningcorporatie Mijande Wonen energetisch werden verbeterd naar volledig Nul op de Meter (lees meer: nieuwsitem Vriezenveen 2016). Vervolgens zijn eind 2018 in Winschoten 16 woningen gerenoveerd volgens hetzelfde concept, geïnitieerd door Feenstra.

Project Vroomshoop:

In drie verschillende typen woningen zijn de ClimaRad 2.0 ventilatie-units geïnstalleerd voor een gezond binnenklimaat. De voorverwarmde lucht zorgt ervoor dat de bewoner geen tochtklachten ervaart. De unit die geplaatst is in de woonkamer staat draadloos in verbinding met de afzuiging in de badkamer, het toilet en de keuken. Op deze manier worden de ruimtes altijd met de juiste hoeveelheid lucht geventileerd.

De keuze voor ClimaRad werd mede gemaakt vanwege het geluidwerend kunnen ventileren en een automatisch functionerend ventilatiesysteem. De sensoren in de verschillende componenten zorgen ervoor dat altijd een comfortabel klimaat wordt gerealiseerd. De woningen liggen aan een drukke weg, dus geluidwering was een belangrijk aandachtspunt.

Voordat de renovatie plaatsvond werden de bewoners geïnformeerd bij een inloopbijeenkomst, hier konden zij een afspraak maken voor de opname van hun woning. In een dagkalender stonden alle werkzaamheden vermeld, zodat zij op de hoogte waren van de planning. Er was een rustwoning aanwezig in de wijk waar men tijdelijk terecht kon tijdens de renovatie. Werkzaamheden die werden uitgevoerd waren isolatie, vervanging badkamer en/of keuken, schilderwerk en aanpassen/vervangen van de voor- en achtergevel.  

Op dit moment is het project opgeleverd en bevindt zich in de onderhoudstermijn. De ervaringen van de bewoners zijn positief, zo blijkt ook uit de reactie van Mijande Wonen (zie onderstaand).

Klik hier voor meer informatie over het Boost® concept van Plegt-Vos. 

Als projectleider was ik binnen dit project technisch en financieel verantwoordelijk voor het behalen van onze doelstelling: een verduurzamingsslag maken naar minimaal energielabel A. Daarnaast moest een verlenging van de exploitatie worden gerealiseerd van minimaal 30 jaar, waarbij de komende 15 jaar geen grootschalig onderhoud zal moeten worden verricht uitgezonderd schilderwerk.

Omdat een groot aantal woningen aan een drukke weg liggen en deze goed geïsoleerd worden is een mechanisch ventilatiesysteem nodig. Een juiste balans tussen de toevoer en afvoer van lucht is belangrijk, daarom is gekozen voor het ClimaRad ventilatiesysteem. Uit ervaring weten we dat ventilatieroosters extra koudeval kunnen veroorzaken en er sprake is van geluidsoverlast van o.a. het langsrijdende verkeer.

ClimaRad is geluidwerend en voorkomt koudeval door het toevoeren van voorverwarmde lucht. Het systeem is CO2-gestuurd en constateert zelf of er extra geventileerd moet worden. Daarnaast beschikt het systeem nog over zomernachtventilatie.

De begeleiding van het project verliep erg goed. Zowel wij als opdrachtgever als de installateur zijn goed voorgelicht over het systeem. Ook over de prijsvorming hebben wij goed contact gehad; dubbele of onnodige werkzaamheden in de begroting van de aannemer/installateur werden snel herkend. Regelmatig was ClimaRad aanwezig op de bouwlocatie, hierdoor werden wij als opdrachtgever goed ontzorgd. Wij zijn erg tevreden over de geleverde prestatie.

John Hutten

Projectleider vastgoed bij Mijande Wonen

© Copyright 2017 ClimaRad B.V. Privacy Statement | SitemapContact | Disclaimer | Algemene voorwaarden